پشتیبانی کامپیوتر از راه دور

حل مشکلات کامپیوتری ، نصب نرم افزار از راه دور ، آموزش کامپیوتر از راه دور، راهنمایی خرید لپتاپ ، راهنمایی خرید کیس، راهنمایی خرید پرینتر، خدمات شبکه

پشتیبانی کامپیوتر از راه دور چگونه انجام میشود؟

درساعات اداری میتوانید با تماس با شمارهای بانورایانه از پشتیبانی رایگان ما بهره مند شوید ،  حتی امکان نصب بخشی از نرم افزارها فراهم شده است.

اگر سیستم تحویل شده تحت گارانتی و پشتیبانی بانورایانه باشد بخش مهمی از خدمات  راهنمایی ها بصورت رایگان ارايه میگردد که از جمله آن نصب آنتی و یروس و آپدیت آن می باشد.

 

در صورتی که خدمات شامل هزینه باشد، ضمن هماهنگی کار انجام شده و هزینه مربوطه از طریق درگاه آنلاین دریافت میگردد .