امنیت شبکه چیست ؟ : در حالت کلی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به منظور جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی در بستر شبکه صورت میگیرد. این مجموعه اقدامات می تواند بصورت راهکارهای متعددی در غالب سرویس های سخت افزاری و نرم افزاری پیاده سازی شوند. لازم به ذکر است که معمولا بسیاری از روشهای تامین امنیت توسط رول ها (Roles) صورت می گیرد. .

 

Globe

مفهوم امنیت اطلاعات همان حفاظت اطلاعات و سیستم‌های از تخریب و یا سرقت اطلاعات است که شامل :دسترسی، افشاي اطلاعات استفاده، ضبط و نسخه برداری ، تخریب ، دستکاری و تخریب تغییر میشود.

فرایند خدمات ما در بانورایانه  شامل ارايه راهکارهای حفظ و نگهداری اطلاعات مورد نظر و البته جلوگیری از احتمال خرابکاری و یا سرقت  اطلاعات میشود. 

در این راستا با توجه به مشخصات سیستم شبکه شما و امکانات مناسب بهترین راه حل های فیزیکی و نرم افزاری پیشنهاد و تقدیم میگردد.