کارشناس ویژه بانوان

 

امکان بی نظیر بانورایانه اعزام بانوان کارشناس امین به محل کار یا منزل شماست .

عدم شفافیت مبالغ هزینه - نکته مهمی است که معموملا باعث نگرانی مشترکین دیگر مراکز می گردد

 

متخصصان بانورایانه ابتدا برآورد نسبتا دقیقی از هزینه تعمیر و با توپجه به بودجه مورد نظر شما و هزینه پیش فرض- خدمات و یا شبکه ارايه داده و درصورت توافق و تایید نظر شما کار صورت خواهد گرفت.

در هر زمان کارشناسان ما آمده پاسخگویی و همفکری و مشورت با شما و رسیدن به بهترین پیشنهاد خواهند بود

 

 

جهت درخواست کارشناس باما تماس بگیرید